Artija d.o.o.

2022-Godina u kojoj je Artija szr prešla u Artija doo i promenila vlasničku strukturu. Ideja je da se finansira promena dotadašnje osnovne delatnosti firme koja se svodila na izradu dizajna različitih industrijskih proizvoda i i unutrašnji dizajn eneterijera u arhitekturi. Glavna ideja je bila da se pažnja usmeri na nabavku Motion cepture odela koje uz pomoć glumca koji obučen u to odelo prenosi svojim lateralnim kretanjem uz pomoć magnetnih senzora ugrađenih ( konkretno u Rokoko odelo ) prenosi pokrete na  kompjuterski izvajani lik-avatar koji tada postaje glumac. Takav tehnološki napredak firme moguć je samo uz savladavanje kompleksnih programa- Unreal -3d Max-Maja…. Novcem treba pokriti troškove firme – Plate i obaveze prema državi. Vreme koje je tada određeno je godinu dana od potpisivanja ugovora da firma prestane sa radom na dotadašnjim aktivnostima raskine sve poslovne veze i usmeri sve svoje resurse ka savladavanju softvera i hardvera kako bi se reklamni materijal tizer koji se dobije tokom tog procesa iskoristio za dobijanje svote novca na kikstarteru koja bi bila dovoljna da pokrije uloženo. Usled pandemije Kovida kasnila je proizvodnja čipova pa je odelo kasnilo više od 3 meseca. Usledili su napori da se ubrzano savlada tehnologija, poveže sa postojećim računarskim resursima i što pre uđe u produkciju animiranih sekvenci. Cilj je postići kvalitetnu animaciju kroz rad na realnom projektu. Projekat je podrazumevao rad na Tizeru za pilot animiranu seriju koji bi se kroz popularizaciju kroz društvene mreže nametnuo  kao interesantan sadržaj za populaciju koja voli naučnu fantastiku-video igre-srednju (Odraslu pod uticajem Blade runera) i mlađu generaciju stasalu pod uticaje Caiber punk video igre i pritom žive u Srbiji. U Srbiji zato što je ideja bila da se može najlakše privući publika nacionalnim projektom prve srpske 3d animirane serije. Zašto nam je bitna publika na društvenim mrežama-potrebno je što više pratioca koji aktivno učestvuje u procesu rada svojim savetima i idejama. Naime statistika je pokazala da se grupa ljudi koji učestvuju na taj način u projektu oseća kao deo ekipe u kreiranju projekta a da se kao takvi najčešće odlučuju da na poziv autora i finansijski podrže projekat na Kraufounding sajtovima.

To je bio i osnovni cilj skupljanje sredstava da bi studio Artija mogao da nastavi sa daljim usavršavanjem na polju digitalne animacije. Cilj je dostizanje superiorne vizuelizacije ravne onoj holivudskoj a po mnogo nižim cenama od iste. Za to nam je trebalo godinu dana rada i učenja novih tehnologija u digitalnoj animaciji bez upliva svakodnevnih dotadašnjih aktivnosti na radu dizajna industrijskih proizvoda, dizajnu unutrašnjeg enterijera i sl. Sredstva za takve aktivnosti obezbeđena su od strane firme Zac iz Berlina koja na osnovu tih sredstava postaje suvlasnik firme Artija sa učešćem od 49%. Ispostavilo se da godinu dana usled navedenih razloga prouzrokovanih kovidom 19 nije bilo dovoljno pa je situacija zahtevala dodatno finansiranje. Rokoko odelo je finansirano kroz sredstva koja su bila namenjena za plate pa smo morali da otpustimo jednog radnika. Umesto da zapošljavamo još ljudi  firma je sa tri člana spala na dva što je još dodatno smanjilo produktivnost. Realan broj zaposlenih od deset minimum obučenih  radnika nismo dostigli do danas. Kada je u septembru 2022. prestalo finansiranje od strane Zac-a firma se suočila sa nelikvidnim poslovanjem te je postojala opasnost od odlaska u stečaj te se od Zac-a tražila jednokratna finansijska pomoć dok se ne uspostave poslovi koji su se obavljali pre potpisivanja ugovora i tako pokrili troškovi firme. Zac je od januara 2023 počeo da uplaćuje 1250 eura što je nedovoljno za mesečne troškove firme koji su iznosili 3800 eura. Ostatak se dopunjavao poslovima u arhitekturi i marketingu. Hotel Galeb u Maglaju – unutrašnji dizajn enterijera, Restoran Edamus u Maglaju – arhitektura i unutrašnji dizajn enterijera, Marketing godišnji – Tronoša voda. Ovi poslovi su na godinu dana dogovoreni i nisu ostavili prostora za rad na projektu 3d animacije. Poslednjih meseci polako izlazimo iz ovih poslova i ponovo ulazimo u proces proizvodnje 3d renderinga animiranog sadrźaja za konkurisanje pre svega u Unreal grentu koji obezbeđuje nepovratna sredstva za takve vrste projekata. U cilju što boljeg predstavljanja stupili smo u kontakt sa Robertom Kovačom iz 3 Laterala koji je deo Epika(vlasnika Unreal engin-a) koji nam je dao smernice kakav materijal treba da spremimo i da za početak ne tražimo više od 60000 eura. Cilj koji smo postavili je da se kroz rad na trejleru za animiranu seriju stvorimo materijal sa kojim może da se sakupi od 100 do 300 hiljada eura na Kickstarter sajtu-epikovom grentu i evropskim fondovima za 3d animiranim filmovima i serijama. Kroz te finansije bi se namirila pozajmica Zac  a od ostatka bi se stvorila baza za stvaranje jezgra firme od oko deset radnika koji bi 3d animaciju podigli na nivo koji bi zadovoljio i holivudske studije i velike produkcije koje se bave proizvodnjom video igara. To bi otvorilo prostora za rad u industriji koja je najprofitabilnija i zarade bi bile jako visoke. Nažalost zbog već pomenutih razloga sa realizacijom se kasni. Tehnologija je savladana. Treba zaposliti dodatnu radnu snagu koja bi omogćila da realizacija  projekta ima realno vreme izvođenja. To za sada nije moguće iz razloga trenutnog poslovanja firme koja poslednjih godinu dana radi ne dovoljno profitabilne poslove u dizajnu unutrašnjeg enterijera lokala i hotela a u cilju pukog opstajanja Artije d.o.o. Kako ne bi otišla u stečaj. Ipak iako animirani reklamni film nije dosegao pun potencijal u kvalitetu on je napredovao značajno u odnosu na prvobitni materijal i sada već može da se koristi u dobijanju posla u industriji zabave. U narednom periodu krećemo u traženje posla u industriji zabave. A dok i dalje primarni zadatak je dobijanje finansija preko projekta Kraufaunding i grenta kako bi se što pre izmirio dug prema Zac.

Postoji još jedan izvor daljeg razvoja a to je dalja prodaja projekta koja podrazumeva menjanje suvlasničke strukture u cilju daljeg razvoja projekta sledećom fazom finansiranja. Generalno novac koji je uložen od strane Zac-a poslužio je kao startap da se projekat pokrene, tehnologija savlada i napravi dovoljno privlačan propagandni materijal koji treba sada da pruvuče takozvano inkubator finansiranje. To podrazumeva znatno veća sredstva od do sada uloženih a za tu fazu traženja finansijera kasnimo sa dostizanjem potrebnog vizuelnog kvaliteta u propagandnom materijalu iz već navedenih razloga. Ovo je dostignuti kvalitet do sada. Zbog postojećeg nezadovoljstva jednog od suvlasnika firme Artija prinuđeni smo da sa ovim stepenom kvaliteta krenemo u kampanju dobijanja sredstava za namirivanje duga prema suvlasniku i eventualni dalji razvoj projekta ili menjanje vlasničke strukture nalaženjem drugog partnera u projektu koji bi otkupio udeo u firmi Artija od firme Zac. 

 Način nalaženja finansijera za dalji razvoj:

  1. Kikstarter kampanja gde posetioci sajta ulažu određena sredstva u projekat koji im se svidi
  2. Epic games grent gde se sredstva odvajaju po sličnom principu sem što prioritet ima projekat koji najviše kvalitetom propagira njihov engine za korištenje u neke druge svrhe sem za proizvodnju video igara
  3. Nalaženje inkubator firme koja će preuzeti projekat za dalje finansiranj.
  4. Privatna lica koja su raspoložena za finansiranje u ovu industriju.
  5. Nalaženja angažmana od strane kompanija koje se bave proizvodnjom video igara na poslovima – Inviroment art, caracter design, animirane sekvence u video igrama – vajanje-teksturiranje…